علوم اجتماعی

فیلـتر

نمایش یک نتیجه

  • 10,000 تومان

    کتاب راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهش های فرهنگی و اجتماعی