امیرمسعود آشتیانی

فیلـتر

نمایش یک نتیجه

  • 31,000 تومان

    کتاب مدیریت ریسک و تکنینک های شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک